Lyžařský kurz

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Lyžařský výcvik
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Učitel na lyžařském kurzu
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Škola v přírodě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Zmocnění zdravotníka
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz