Lyžařský kurz

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Výpověď smlouvy o ubytování
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Organizace školních výletů - směrnice

Poradna

Koordinátor ŠVP
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Škola v přírodě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Zmocnění zdravotníka
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Učitel na lyžařském kurzu
Lyžařský výcvik - cestovné
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP
Prodej lyží

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných