Celý náš svět je chemie

Vydáno: 11 minut čtení

Jako malý chtěl umět kouzlit a čarovat, dnes Jan Havlík vyučuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a je nadšeným popularizátorem chemie a přírodních věd. Kde se vzala jeho láska k této ne vždy a všemi oblíbené vědě, jaký je jeho oblíbený pokus a proč jsme se všichni na škole učili zpaměti koncovky oxidů? Nejen o tom jsme si povídali v našem rozhovoru.

Celý náš svět je chemie
Oliver
Jahn
Spolupracovník redakce
Nedávno jsem zaznamenala ve zprávách váš pokus s krystalky, které při drcení svítí. V čem spočívá?
Některé krystaly při tření vydávají světelné záblesky. Odborně se tento jev nazývá triboluminiscence. Můžeme ho pozorovat i u běžně dostupných látek, jako je cukr nebo křemen, ale světlo, které produkují, je velice slabé a jen obtížně viditelné i v dokonalé tmě. Látka z našeho experimentu oproti tomu vydává při tření světlo tak intenzivní, že ho lze dobře pozorovat i v mírně zšeřelé místnosti.
Lze jej připravit třeba i s běžným vybavením základních škol? Co je k němu potřeba?
Látku k přípravě krystalů i postup jsme volili právě s myšlenkou na to, aby přípravu bylo možné realizovat v běžných školních podmínk