Bývalý táborový vedoucí, který usiloval o práci v armádě. Držitel 2. místa Global Teacher Prize nyní inspiruje další učitele přírodovědných předmětů

Vydáno:

Petr Curko ze Základní školy Blatenská v Horažďovicích byl v červnu oceněn 2. příčkou v prestižní ceně Global Teacher Prize Czech Republic. Je učitelem přírodopisu a chemie. Látku těchto předmětů žákům nadšeně předává také skrze vlastní youtubová videa. Jak své dosavadní učitelské působení vnímá? A co nás dle jeho slov naučila pandemie?

 

Jak vnímáte cenu Global Teacher Prize, ve které jste v půlce června tohoto roku získal 2. místo?
Dění kolem Global Teacher Prize již nějakou dobu pravidelně sleduji, jelikož se jedná o projekt doslova nabitý zajímavými pedagogy, jejichž výuka je založena především na moderních přístupech ke vzdělávání. Když jsem se začátkem roku dozvěděl o své nominaci, nemohl jsem tomu uvěřit. Několik dní jsem přemýšlel, jestli nominaci vůbec přetavím do účasti v hlavní fázi Global Teacher Prize, protože jsem si nebyl jist, jestli vlastně mohu něco nabídnout. Z dnešního pohledu jsem nesmírně vděčný za to, že jsem nakonec sebral odvahu. Každý finalista totiž prošel zevrubným posouzením mnohačlenné odborné poroty a mé konečné umístění mě utvrdilo v tom, že jako učitel nejspíše kráčím dobrou cestou. Jedním dec

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání koordinátorů EV
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Organizační řád soutěží a přehlídek
Nahrávání pedagogů ve vyučování

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání