Volební účast a ochota mladých lidí volit roste

Vydáno: 7 minut čtení
Podle povolební studie organizace PAQ Research, zveřejněné začátkem listopadu 2021, se volební účast mladých lidí ve věku 18–34 let v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v porovnání s posledními parlamentními volbami v roce 2017 zvýšila o výrazných jedenáct procentních bodů (z 52 na 62 %).
Volební účast a ochota mladých lidí volit roste
Ing.
Táňa
Abrahámová
mediální
koordinátorka vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni, www.jsns.cz, www.clovekvtisni.cz
U ostatních skupin voličů zůstala účast podobná jako v roce 2017, nebo se dokonce mírně propadla. Jeden z autorů zmíněného průzkumu, sociolog Daniel Prokop, v komentářích k závěrečné zprávě uvedl, že mobilizace sociodemografických skupin, které často volily opoziční koalice (mezi něž kromě mladých lidí do 34 let spadají také vysokoškoláci, živnostníci a lidé s vysokými příjmy), nakonec volby rozhodla.
Obdobný trend v ochotě mladých lidí jít k volbám naznačovaly i výsled