Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Organizace odborné praxe - směrnice
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Spolupráce pedagogických pracovníků
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Ukončení školního roku
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
DPČ
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Smlouva
Pomůcky
Pracovní smlouva
Vyživovací povinnost
Pracovní smlouva
Počet ZŘ/VUOV na odborném výcviku a výuka autoškoly
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Platnost zkoušky
Odpovědnost za škodu při odborné praxi
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři