Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Organizace odborné praxe - směrnice
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Mediální vzdělávání
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

DPČ
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Smlouva
Pomůcky
Pracovní smlouva
Vyživovací povinnost
Pracovní smlouva