Volby do školské rady

Plné znění otázky

Chystáme volby do školské rady naší ZŠ. Tedy i volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Zájem o práci ve školské radě naší ZŠ, projevila jedna maminka, jejíž dítě není žákem naší základní školy.  Zatím (i od 1. 9. 2021) dítě navštěvuje naši MŠ. Proto jsem, té paní odpověděl, že nemůže členem školské rady jako zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků (pokud by byla zvolena). Ale později jsem zjistil, že §167 Školského zákona tuto variantu neřeší. Prosím, může tedy výše uvedená maminka: kandidovat do školské rady na člena zákonných zástupců nezletilých žáků (když její dítě není žákem naší ZŠ)? Naše školská rada je tříčlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků  a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Odpověď