Stížnost a její vliv na pracovněprávní vztah zaměstnance

Vydáno: 4 minuty čtení

Stížnosti na zaměstnance škol a školských zařízení nejsou v praxi neobvyklé. V tomto článku popíšu, jaké dopady může stížnost na zaměstnance mít na jeho práci.

Stížnost a její vliv na pracovněprávní vztah zaměstnance
Mgr.
Martin
Kaplán
Právník ČMOS PŠ

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Platový výměr
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Indispoziční volno
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Překážky v práci na straně zaměstnance
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce

Poradna

Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
AG testy
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce