Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď pro nadbytečnost
Změna pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Druhy dovolené

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Střet zájmů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce