Okamžité zrušení pracovního poměru

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď pro nadbytečnost
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory