Okamžité zrušení pracovního poměru

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity