Umí medvědi hrát na elektrickou kytaru?

Vydáno: 2 minuty čtení

Děti si myslí, že ano. A vlastně proč ne, dětská fantazie nezná hranic. Jak by asi vypadal medvěd při hře na elektrickou kytaru, nám děti ukázaly při jednom vystoupení. Poté, co skončila písnička Medvíďata v naší ZOO, jsme se jich ptali, co by tak ti medvědi mohli ještě dělat. Odpověď přišla obratem: přeci plavat a hrát na elektrickou kytaru.

Umí medvědi hrát na elektrickou kytaru?
Jitka
Nosková,

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Spolupráce pedagogických pracovníků
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Začínající učitelé
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Školní vzdělávací program
Revize RVP

Poradna

Výuka Aj
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání