Stereotypy a předsudky v praxi pedagoga mateřské školy

Vydáno: 9 minut čtení

Metodické materiály pro předškolní pedagogy nás často navádějí a vyzývají k tomu, abychom s dětmi pracovali na předsudcích a podpoře rozmanitosti – tak, aby se odrážela ve třídě, potažmo v celé mateřské škole. Než se však práci na tomto náročném a formujícím úkolu začneme věnovat, je dobré začít pohledem do sebe samého. Zkuste se na chvíli zastavit, zamyslet se a zapsat si, co vám bezprostředně po přečtení následujících řádků přijde na mysl.

Stereotypy a předsudky v praxi pedagoga mateřské školy
Daniela
Jiroušková
studentka navazujícího magisterského studia, oboru Předškolní pedagogika
Mgr. Et Mgr.
David
Havelka
Ph.D.
vedoucí klinický psycholog v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, odborný asistent na katedře psychologie pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Vaše nadřízená vám sdělila, že do vaší třídy nastoupí nové dítě. Jediné informace, které vám podala, byly, že pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a jeho rodiče jsou Romové, kteří se sem právě přistěhovali z východní země.
Jaká bude práce s dítětem? Na základě, kterých aspektů si formujete obraz o svých kolezích a

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí