Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Vydáno:

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, jejich rodiče i učitele. Je pravděpodobné, že každá z těchto skupin si je kromě potíží, které přineslo jejímu nejbližšímu okolí, i více či méně vědoma toho, že se to nějak dotkla i ostatních. Účelem tohoto článku je ukázat, jakým tlakům byli žáci, jejich rodič a učitelé vystaveni.

Uzavření škol přineslo potíže všem – poznatky z hovorů s rodiči a učiteli
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.
Situace žáků a jejich rodin
Na Lince 116 000 jsme zaznamenali nejeden hovor velmi vyčerpaných rodičů, jako byl např. tento: Asi tak v polovině dubna volala matka, která se stará o dvě děti školou povinné. Matka je fyzioterapeutka, pracuje jako OSVČ. Manžel pracuje v zahraničí v oblasti zdravotnictví, dohodli se, že než se situace vrátí do normálu, zůstane tam, což podporuje i jeho zaměstnavatel. Manželů

Související dokumenty

Pracovní situace

VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální konzultace na půdě školy
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nastavení strategie výuky na dálku
Krajské hygienické stanice
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání