Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Vydáno:

Mimořádná opatření

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
108/2006 Sb. o sociálních službách

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Pracovní volno a očkování proti COVID-19

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Školská rada
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Volby do školské rady
Vracení úplaty