Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021

Vydáno:

Testování žáků od 12. 4. 2021 bude prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. Ministerstvo zdravotnictví, na základě § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tímto opatřením přikazuje školám až na výjimky testovat žáky na přítomnost onemocnění COVID-19. Školy musí následně informace o provedených testech evidovat a předávat do systému COVID forms App v rámci projektu Chytrá karanténa.

Související dokumenty

Zákony

MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN mimořádné opatření - testování žáků ve školách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Narušování online výuky
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Zveřejnění údaje o platu
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Zmocnění zdravotníka