Nutnost změny adresy školy na doporučení ŠPZ

Vydáno:

V září k nám do školy nastoupil nový žák, který má platné doporučení PPP na podpůrná opatření v 1., 2. a 3. stupni. Na doporučení je však uvedena původní škola žáka. Je to problém pro náš nárok na získání finančních prostředků na podpůrná opatření? Máme požádat PPP o nové doporučení s adresou naší školy?

 

 

 

 

Nutnost změny adresy školy na doporučení ŠPZ
Mgr.
Veronika
Doležilová
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 16 odst. 1, 4 a 5, § 16a odst. 3, § 19 písm. b) a g), § 28 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
-
§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
-
§ 3 odst. 6 písm. j) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
ODPOVĚĎ:
Uvedení jiné školy na doporučení PPP/SPC nemá žádný vliv na získání finančních prostředků na podpůrná opatření pro konkrétního žáka ani na platnost doporučení. S doporučením pracují školy při evidenci do tzv. zahajovacího výkazu školní matriky i v průběhu školního roku bez ohledu na to, která škola je v něm uvedena. Rozhodující jsou kódy jednotlivých podpůrných opatření pro konkrétní žáky.
Co se týče nároku na finanční prostředky na podpůrná opatření, pak jde o nárok konkrétního žáka na podpůrná opatření, která mu přiznává PPP/SPC. Nejde tedy o nárok škol. Škola je naopak povinna žákovi podpůrná opatření poskytovat. Formálně jde o příspěvek ke krajskému normativu na podpůrná opatření ve formě
dotace
. Kódy normované finanční náročnosti jsou jen převodním mechanismem pro přesné poskytování finančních prostředků pro konkrétní žáky do těch škol, kde se vzdělávají. Vystavení nového doporučení PPP z důvodu uvedení jiné školy proto není potřeba.

 

 

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

492/2005 Sb. o krajských normativech
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče