2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku

Vydáno:

Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
310/2018 Sb. o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Hygiena potravin a legislativa
Hygienické požadavky na pracovníka
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Provozovatelé stravovacích služeb
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Plány činnosti - srpen 2021
Plány činnosti - červenec 2021
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Osobní příplatek
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Výkaz práce
Začátek vyučování
Vzdání se funkce
Pracovní smlouva
Výpověď