Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Vydáno:

Poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry jsou bezesporu užitečnými, dětmi, žáky i studenty škol hojně poptávanými a využívanými službami. Cílem textu je stručně analyzovat současnou právní úpravu poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízení optikou následující otázky: Lze poskytovat poradenské služby online způsobem?

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na základní škole
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
IVP
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď