Školská rada - základní údaje

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kalendář
Novela maturitní vyhlášky
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Školský rejstřík
Školy a cestování žáků: školní zájezdy

Poradna

Jmenování ředitele
Míra vzdělávací povinnosti
Volby do školské rady
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Odvolání
Úvazek
Jmenování ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Zástupce ředitele
Granty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy