Nadaní žáci v krčínské škole mají podporu

Péče o nadané žáky ve škole není žádnou novinkou. Naše škola se tímto problémem intenzivně zabývá a naším cílem je především děti s nadáním odhalit a věnovat jim náležitou péči. V letošním roce bylo nabídnuto rodičům žáků 1.–6. tříd testování schopností asociativního učení a deduktivního usuzování. Systém Invenio vyvinuli odborníci z katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Slouží primárně k identifikaci mimořádně nadaných žáků, ale lze získat a použít i informace o výsledcích žáků, kteří byli v testování méně úspěšní, a dále s nimi pracovat. Testováním v naší škole prošlo celkem 150 žáků. Výsledky obdrželi rodiče testovaných dětí, fakulta poskytla škole seznam žáků, u kterých byly výsledky nadprůměrné.

Nadaní žáci v krčínské škole mají podporu
Mgr.
Romana
Minaříková

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Školní psycholog na základní škole
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
ADHD v předškolním věku

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí