Kdo je výchovný poradce

Vydáno:

Jak má vypadat spolupráce výchovného poradce s vedením školy? Formálně výchovný poradce na počátku školního roku vypracovává svůj plán činnosti na celý školní rok, který předává vedení. Dále pak samostatně nebo na základně přesných pokynů vedení hodnotí svoji činnost na různých úrovních, k čemuž zpravidla slouží různorodé evaluační formuláře i dotazníky pro rodiče a žáky školy. Nutno říci, že tyto dokumenty škola vede v evidenci a jedná se o materiály, které bývají cílem kontroly ze strany externích organizací. Mezilidská komunikace, vzájemná spolupráce a vůbec práce v pomáhajících profesích, mezi něž učitelství, potažmo výchovné poradenství, patří, přinášejí ovšem v praxi mnoho dalších drobných i významnějších faktorů, kterým je třeba věnovat pozornost.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán
Výchovný poradce a žáci s SVP
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školní psycholog na základní škole
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Platová třída zástupce ředitele školy
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce