Možnosti podpory a rozvoje intelektově nadaných dětí ve škole

Vydáno:

V předchozích číslech časopisu jsme se věnovali typickým charakteristikám tzv. MiND dětí 1) , jejich včasné identifikaci, diagnostice i možným potížím, které z intelektového nadání mohou plynout. V aktuálním článku bych vám ráda přiblížila některé možnosti podpory a rozvoje MiND dětí přímo ve škole.

Možnosti podpory a rozvoje intelektově nadaných dětí ve škole
Mgr.
Andrea
Štefáčková
psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka, ředitelka pedagogicko-psychologické sekce Qiido PORADNY
Podpora rozvoje kognitivních schopností
Prvním, co většinu lidí napadne, když se zamyslí nad možnostmi podpory a rozvoje MiND dětí, je rozvoj jejich kognitivních schopností, aby „nezakrněly“ a ve škole se nenudily.
Častým a ne úplně ideálním přístupem bývá, že pedagog dítěti, které má zadanou práci hotovou dříve než většina ostatních dětí, zadá další úkoly stejného typu, aby se dítě nenudilo a případně nevyrušovalo. Je samozřejmě důležité, aby i MiND dítě mělo osvojeno běžné učivo, které se učí zbytek třídy, MiND děti však učivo obvykle pochopí rychleji než většina dětí a nepotřebují ani tolik času k jeho procvičování – rutinní opakování stále stejného typu úkolu je naopak spíše nudí, což může vést k frustraci, demotivaci nebo chybování z nepozornosti. To poto