Pohádka? Třeba ta o vizi školy

Vydáno: 3 minuty čtení

Existuje jedno jachtařské motto: „Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý.“ Vztáhnout se dá i na všechny ostatní obory lidské činnosti. Tedy i na školy. Kdo chce někam dojít, musí vědět, kam jde. Po ředitelích dnes chceme, aby byli pedagogickými lídry. Lídr má vést. Ale kam? Kde je cíl? To by měla říkat vize školy.

Pohádka? Třeba ta o vizi školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kalendář
Začínající učitelé
Měsíční plán zahájení školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy