Kvalita vztahu mezi českými žáky a jejich učiteli - možnosti ke zlepšení

Vydáno: 6 minut čtení

V prosinci 2023 byly zveřejněny výsledky mezinárodního šetření PISA. Dozvěděli jsme se z nich, že čeští žáci jsou nadprůměrní v matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a že jejich výsledky více než v jiných zemích závisejí na tom, z jaké rodiny pocházejí a jakou školu navštěvují. Tomuto tématu jsme se věnovali v minulém vydání Řízení školy. V tomto článku bychom se rádi přesunuli více do oblasti wellbeingu žáků a ukázali, jak se čeští žáci cítí ve škole, jak hodnotí své vztahy se spolužáky a zda u svých učitelů mohou najít porozumění a oporu.

Kvalita vztahu mezi českými žáky a jejich učiteli – možnosti ke zlepšení
Mgr.
Simona
Boudová
oddělení mezinárodních šetření, Česká školní inspekce
PISA
(Program for International Student Assessment) sleduje vzdělávací výsledky patnáctiletých žáků. Jedná se o největší šetření svého druhu. Posledního cyklu PISA 2022, jehož výsledky zde prezentujeme, se zúčastnilo