Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Vydáno:

Jedna z nejčastějších oblastí sporů, které se v rámci vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem řeší, je spojená s ukončením pracovního poměru. Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) smí být pracovní poměr rozvázán pouze dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době a skončit může také uplynutím doby při smlouvě na dobu určitou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Alkohol na pracovišti
Výpověď pro nadbytečnost
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovní místa

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce

Zákony

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě

Vzory