Dohoda o zkrácení výpovědní lhůty při výpovědi zaměstnancem

Plné znění otázky

Zaměstnankyně podala k 1. 11. 2023 výpověď. Počítám-li správně, výpovědní lhůta se počítá od 1. 12., tedy pracovní poměr končí k 31. 1. 2024. Jak písemně ošetřit přání zaměstnankyně skončit k 31. 12. 2023, které jsem schopna přijmout, vyhovět mu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce