Sexuální výchova jinak: cesta ke zdravějším vztahům

Vydáno:

Organizace Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Skrze osvětové kampaně se snaží zábavnou formou bořit mýty, které jsou s tématem spojené, a ve spolupráci s odborníky připravila workshopy Když to chce pro základní a střední školy, které se věnují sexuální výchově. O výuce sexuální výchovy i mnohém dalším je rozhovor s Nelou Faltusovou z Konsentu.

Sexuální výchova jinak: cesta ke zdravějším vztahům
Nela
Faltusová
Jak by měla vypadat „sexuální gramotnost“ žáků?
Naše idea je taková, že budou mít žáci povědomí o tom, jak se v sexuálních vztazích chovat k sobě navzájem a jak komunikovat své potřeby v sexuálním styku. Výuku se proto snažíme ladit pozi