Příloha Učitelského měsíčníku - Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny

Vydáno: 2 minuty čtení

V současnosti se potýkáme s fenomény, které jsme si před pár lety nechtěli představovat ani ve zlých scénářích a které mění podobu vzdělávání. Ať se jedná o celosvětovou pandemii covidu-19, jež do školního prostředí přinesla výzvu v podobě distanční výuky a digitální evoluci, nebo o válku na Ukrajině, která změnila téměř vše – od pohledu na bezpečnost, ekonomické vazby s Ruskem či energetickou soběstačnost až po vzdělávání. To opět testuje své limity a dostalo se do situace, na niž nemohl být žádný vzdělávací systém připraven. 

V tuto chvíli kabinet předpokládá, že se od začátku příštího školního roku do českých škol zapojí zhruba 125 tisíc ukrajinských dětí. Ale množství ž

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Adaptační koordinátor
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Děti-cizinci v MŠ

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Ubytování v internátu
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí