Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách

Vzhledem k vysokým počtům uprchlíků přicházejících do ČR může v exponovaných oblastech nastávat situace, kdy nebudou stačit kapacity ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky a bude nutné využít prostor škol, např. tělocvičny, v rámci civilního a nouzového plánování. Přinášíme základní doporučení k organizačnímu zajištění včetně vzoru provozního řádu. Více viz zbytek doporučení.