Mimoškolní akce školy – účastníci akce

Vydáno:

Základní body jsou definovány ve školském zákoně, jehož § 22 vymezuje, jaké jsou povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (samozřejmě také žáků zletilých, ty ale v této práci vynecháme), z nichž se následně odvozují požadavky, které žáci musí splnit pro účast na jednotlivých mimoškolních akcích.

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pracovní situace

Mimoškolní akce školy – doprava na akci
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Mimoškolní akce školy – zajišťující dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Cyklistický kurz
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Lyžařský kurz
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce