Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1

Vydáno:

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
634/2004 Sb. o správních poplatcích
262/2006 Sb. zákoník práce
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Vyřizování stížností - směrnice
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Mimořádné zápisy
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte