Jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil

Vydáno:

Začátek školního roku je nejlepší dobou pro založení nebo oživení žákovského parlamentu, který je komplexním vzdělávacím nástrojem pro přípravu dětí a mladých lidí na jejich pozdější občanský život.

 

Do procesu zakládání parlamentu je zapojeno více aktérůa každý má svou důležitou roli. Iniciovat vznik může učitel, ale také vedení školy. Nejlépe, když se obě strany rozhodnoua vzájemně podpoří.
Vedení školy
začne většinou tím, že existe