Žákovská a studentská samospráva

Vydáno:

Vzhledem k mnoha zcela zásadním změnám, k nimž došlo v oblasti vzdělávání, zcela zaniká drobná úprava školského zákona, jež poprvé v našem právním řádu zakotvuje právo žáků a studentů podílet na chodu školy a povinnost ředitele školy a školské rady se návrhy žáků a studentů zabývat.

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Výroční zpráva o činnosti školy
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Zákonný zástupce
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Poučení žáků o BOZ
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí