Deset osvědčených rad pro efektivní výměnu digitálních výukových materiálů v komunitě pedagogůna sociálních sítích

Vydáno:

Na základě osobní zkušenosti s organizací výměny digitálních učebních materiálů do zeměpisu se domnívám, že je možné zapojit více pedagogů, kteří jsou aktivní na internetu v rámci oborových komunit, do sdílení výsledků jejich práce s ostatními. Je však nutné dopředu nastavit určitá pravidla a připravit vhodné podmínky.

Deset osvědčených rad pro efektivní výměnu digitálních výukových materiálů v komunitě pedagogůna sociálních sítích
Mgr.
Daniela
Dominová
ZŠ a MŠ Borovského Karviná; autorka knihy Aktivizující metody ve výuce dějepisu
Je skvělé, že existují
komunity učitelů různých předmětů na sociálních sítích
. Členové těchto skupin si navzájem vyměňují nápady a názory, sdílejí odkazy a někdy i vlastní pracovní listy, metodiky, kvízy, prezentace nebo didaktické hry v digitální podobě. V době distanční výuky jsou aktuální a oceňované také únikové hry, videa či jiné online „vychytávky“. Lidí, kteří

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Vzdělávání koordinátorů EV
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Na co se zaměřit při výběru školní Wi-Fi?
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?

Poradna

Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Online výuka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Prodloužení zkušební doby
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období