Co mám dělat, abych neporušoval GDPR?

Vydáno:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, ukládá školám, aby zabezpečily údaje dětí, žáků či studentů. Když se údaje ztratí nebo zpřístupní nesprávné osobě, často se bude jednat o porušení GDPR. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů, který dodržování pravidel GDPR kontroluje, je právě neoprávněné zveřejnění či zpřístupnění osobních údajů někomu, kdo na to nemá právo, nejčastějším problémem, se kterým se na něj lidé obracejí se svými stížnostmi. Školy se nejčastěji na Úřad pro ochranu osobních údajů obracejí, pokud jejich software byl napaden softwarem zvaným ransomware. To je druh škodlivého programu, který blokuje počítačový systém nebo šifruje data v něm zapsaná a pak požaduje od školy výkupné za obnovení přístupu.

V tomto a dalších číslech

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Zveřejňování fotografií
Výuka Aj
GDPR
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání