Středoškolské vzdělávání v Lichtenštejnsku

Vydáno:

Program Vzdělávání financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) umožňuje českým institucím navázat projektovou spolupráci s partnery v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku. Zapojit se do něj mohou školy na všech úrovních vzdělávání. Pro lepší orientaci i inspiraci přinášíme přehled, jak vypadá systém středoškolského vzdělávání v Lichtenštejnsku.

Středoškolské vzdělávání v Lichtenštejnsku
Zuzana
Čílová
V Lichtenštejnsku se středoškolské vzdělávání dělí na nižší stupeň, který je součástí povinné školní docházky, a vyšší stupeň, který odpovídá středním školám v České republice. Lichtenštejnsko je malá země i v oblasti vzdělávání, v rámci obou stupňů se zde nachází pouze 11 škol. Aby byla zajištěna dostatečná rozmanitost oborů na úrovní středoškolského vzdělávání, musí úzce spolupracovat se sousedními zeměmi, především Švýcarskem.
Nižší stupeň
Žáci navštěvují základní školu jen 5 let, a pak pokračují na nižší stupeň středoškolského vzdělávání. Nižší stupeň odpovídá české 6.–9. třídě a reprezen