Volnost, hra, tvořivost a spolupráce ve školní družině

Vydáno: 8 minut čtení

V tvořivé hře dáváme dětem prostor pro volnou tvorbu, podněty k poznávání různých materiálů a podporu v budování bezpečných návyků při práci s nástroji. Neděláme práci za děti, učíme se chybou a dáváme dětem tolik času, kolik pro své nápady potřebují. Zaměřujeme se na proces tvorby, ne na výsledný výrobek podle vzorů, necháváme děti si tvoření prožít a získávat zkušenosti. Nebereme dětem hotové výrobky, necháváme jim je na hraní, aby je mohly rovnou používat a zapojit do své hry.

Volnost, hra, tvořivost a spolupráce ve školní družině
Metodika tvořivé hry z Muzea Říčany přináší inspiraci pro rozvoj tvořivosti dětí ve školních družinách
Carolina
Sidon,
lektorka a metodička v Muzeu Říčany
O tom, jaké má tvořivá hra přínosy pro děti ve školní družině, mi vyprávěla
Eva Šimáková, lektorka environmentálních a tvořivých aktivit pro děti,
která půl roku docházela do školní družiny ZŠ Vl. Rady 1 v Českých Budějovicích

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Začínající učitelé
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Lesní školka
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel