Distanční práce ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydáno:

Právě v koronavirové situaci se jeví poradenská práce a poznání potřeb dítěte jako velmi důležitá, a to i pro zvládnutí přechodu od distančního k prezenčnímu vzdělávání a naopak. Toto poznání se na úrovni školy uskutečňuje pedagogy – učiteli i pracovníky školních poradenských pracovišť, tzn. výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, školním psychologem. A klade na ně aktuálně specifické požadavky.

Individuální diagnostika může probíhat bez omezení
Úloha odborných pracovníků školských poradenských zařízení (ŠPZ) je specifická a žádoucí, a to jak v podpoře dítěte při distančním vzdělávání v domácím prostředí, tak pro metodickou podporu škol a v neposlední řadě i pro konzultace se zákonnými zástupci. ŠPZ nebyla vládními opatřeními uzavřena,
individuální diagnostika a návštěvy nových klientů tak mohou probíhat bez omezení
, samozřejmě za dodržení epidemiologických opatření. I za současného krizového opatření „omezení volného p

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Poradna

Výuka Aj
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání