Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách

Vydáno:

V poslední době mnoho ředitelů a učitelů ráno otevře e-mailovou nebo datovou schránku a v ní naleznou několik právních stanovisek, výzev k ukončení dělení na očkované a neočkované a jsou upozorněni, že páchají trestné činy a bude na ně podáno trestní oznámení. Jak se k těmto dopisům postavit?

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Pracovní situace

Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele