Sociální role školy

Vydáno: 7 minut čtení

Kde začíná a kde končí sociální role školy a proč by vůbec měla škola takovou roli přijímat? Tomu se věnovala jedna z analýz Auditu vzdělávacího systému ČR za rok 2023, kterou odborné i laické veřejnosti nabízí každoročně organizace EDUin.

Sociální role školy
Kateřina
Lánská
EDUin
Podle statistické ročenky MŠMT z roku 2021 máme ve školách něco málo přes 17 tisíc žáků, kteří mají poradnami přiznaný nárok na podpůrná opatření z důvodu
kompenzace
sociálního znevýhodnění. Odhady výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří v roce 2015 ve spolupráci s Člověkem v tísni anal

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
MPSV: Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy. Jde to i bezkontaktně
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Ukončení školního roku
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí