Mzdové zařazení pedagogických pracovníků od 1. 1. 2011 do tabulek 4 a 5

Vydáno:

Potřebujeme poradit, jak zařadit následující pracovníky do platové tabulky 4 a 5. Vysokoškolsky vzdělaný učitel aprobovaný pro druhý stupeň základní školy byl jmenován ředitelem pro ZŠ pouze s prvním stupněm. Bude v tabulce 4 nebo 5? Dále je na naší škole řada pedagogů, vysokoškoláků, aprobovaných pro 2. stupeň ZŠ, kteří učí část úvazku na prvním stupni a část na druhém. Naopak učitel, vysokoškolák, aprobovaný pro 1. stupeň ZŠ učí část úvazku na druhém stupni ZŠ. Někdy na stupni, pro který nemají kvalifikaci, učí jen pár hodin (2, 3) a zbytek tam, kde kvalifikaci mají. Jak tyto pracovníky posoudit? Na základních uměleckých školách učí většina pracovníků bez VŠ, mají střední školy a absolutorium, protože pro některé obory VŠ nebyla. Ve které tabulce budou zařazeni tito pracovníci? V tabulce 5 jako nekvalifikovaní?

Mzdové zařazení pedagogických pracovníků od 1. 1. 2011 do tabulek 4 a 5
PhDr.
Jiří
Valenta
 
Související předpisy:
 

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Zveřejnění údaje o platu

Poradna

Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace