Které dokumenty může škola odesílat/přijímat datovou schránkou?

Vydáno:

Od roku 2017 byla všem školám bez ohledu na jejich zřizovatele zřízena povinně datová schránka orgánu veřejné moci. Do té doby měly některé školy datovou schránku právnické osoby buď povinně ze zákona (byly zapsané v obchodním rejstříku), zřídily si ji na vlastní žádost, nebo ji neměly vůbec. Proč nastaly školám s rokem 2017 nové povinnosti v oblasti komunikace? Hlavním důvodem byla změna definice orgánu veřejné moci, tedy § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o datových schránkách), která mezi orgány veřejné moci zařadila mimo jiné právnické osoby, jimž byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy. A těmi jsou i školy, protože rozhodují v přenesené působnosti od státu ve správním řízení.

Které dokumenty může škola odesílat/přijímat datovou schránkou?
RNDr. Ing.
Eva
Urbanová
MBA
katedra andragogiky
Odesílání dokumentů datovou schránkou
Co patří k těmto novým povinnostem škol? Tou nejdůležitější je
přednostní komunikace datovou schránkou
se všemi už

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Jak si zřídit a nastavit datovou schránku ve škole?
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Datové schránky pro školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů