Metodický výklad k odměňování

Vydáno:

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.  Aktualizace provedená v srpnu 2019 rozšiřuje text výkladu zejména s ohledem na odměňování a vykazování činností podporovaných z tzv. šablon. Výklad byl také doplněn o text k platovému zařazení vedoucích pedagogických pracovníků.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Nový platový řád pedagogických pracovníků
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Zařazování učitelů do platových tříd
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Zveřejnění údaje o platu
Zařazování do platového stupně
Odnětí osobního ohodnocení
Telefonické ověřování výše platu
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Splatnost a výplata mzdy
Srážky ze mzdy
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Odměňování mzdou
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Dohoda o provedení práce

Poradna

Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přespočetné hodiny a práce přesčas