Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Účast na školení během víkendu
Přespočetné hodiny
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu

Poradna

Příplatek
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školení o víkendu
Samostudium
Úvazek asistenta
Příplatek