Přespočetné hodiny - mimořádná opatření

Vydáno:

  • přímá pedagogická činnost
  • činnost související s přímou pedagogickou činností
  • překážky v práci
  • „přespočetná hodina“

Související dokumenty

Pracovní situace

Nový platový řád pedagogických pracovníků
Metodický výklad k odměňování
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Stávka a přespočetné hodiny
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Akce v mateřské škole přes noc
Dovolená
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Úvazek
Úvazek
Rozpis pracovní doby
Podnapilý rodič
DPČ
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků