Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu

V souladu s § 133 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce

Poradna

Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Školní psycholog a jeho financování
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Kariérový poradce
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Výše příplatku za vedení
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků