Málotřídní

Vydáno:

Náměty na zlepšení dle zjištění České školní inspekce

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zprávy České školní inspekce
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Tematické zprávy České školní inspekce
Informační bulletin České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Vzdání se funkce
Zástup
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Kariérový poradce na ZŠ