Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Tematické zprávy České školní inspekce
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Výroční zprávy České školní inspekce
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Vzory