Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

Vydáno:

V souladu s § 174 odstavec 12 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy.