Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Vydáno:

V souladu s § 174 odstavec 16 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.