Paradivadelní systémy jako možný nástroj adaptace

Vydáno:

Vzpomínám na příběh, kdy byl jeden chlapec na okraji školního kolektivu, bez možného vlivu na skupinu. Tehdy jsem byla studentkou Pražské konzervatoře, hudebně dramatického oboru, a do psychologie jsem měla vhled velmi povrchní. Chlapec během tvorby autorského divadelního představení vytvořil postavu, která v ději dramatického díla mapovala cestu k budování lepší pozice v kolektivu. Vrcholem díla bylo, že se chlapec dostal do kolektivu, který ho začal uznávat jako svého platného člena, s čímž se pojily další důsledky takové změny.

Chlapec si našel nové zájmy, které byly inspirující pro ostatní členy skupiny, a začal tak ochutnávat pocit přijetí, bezpečí, úspěchu a svého uskutečňování, což chlapce činilo motivovanějším k aktivnímu způsobu žití, což opět znovu potvrzovalo jeho novou silnější pozici v ko

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Adaptační koordinátor
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Učitel autoškoly a adaptační období